Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Απόστολος Χρόνης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, υπέγραψαν την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, τη σύμβαση για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κηπούπολης.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το δίκτυο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγορίες δικτύων:

 

- Το πρωτεύον δίκτυο περιλαμβάνει 27 αγωγούς, με συνολικό μήκος 6.611 μέτρα

 

- Το δευτερεύον δίκτυο συνολικού μήκους 15.488 μέτρων

 

- Το τριτεύον δίκτυο, το οποίο αφορά στην αντικατάσταση 1.338 παρόχων ιδιωτικών συνδέσεων

 

Προϋπολογισμός έργου: 2.530.000 ευρώ