Το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας, θα προχωρήσει στη διανομή τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων.

 

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην προαναφερόμενη διαδικασία, μπορούν να επικοινωνήσουν στις 7-8/12, με τον υπεύθυνο του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Καβάλας, Νάκη Ουρανό (2513 500371).

 

Η διανομή τροφών θα γίνει στις 9-10/12, από τις 13:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις της εν λόγω υπηρεσίας (Αγίου Τρύφωνος 14, πρώην κτήριο LORD).