Πρόστιμο 25.000 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στον Δήμο Νέστου για ανεξέλεκτη διάθεση αποβλήτων στη Χρυσούπολη, στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας», μετά από εισήγηση της Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

 

Μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει ότι: ο ανωτέρω Δήμος ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 29 του Ν. 4042/2012 και σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 37 του Ν. 4042/2012 και στο άρθρο 30 (διοικητικές κυρώσεις) του Ν. 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.  Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 1560903001) και 50% υπέρ της Π.Ε. Καβάλας (κωδ.64135).