Υπό την επίβλεψη των υπευθύνων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ύψους του Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη".

 

Με την παραπάνω παρέμβαση ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην ανατολική είσοδο της πόλης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 από τη δεξιά λωρίδα του δρόμου.

 

Η ανακατασκευή της εν λόγω οδού και η παράλληλη εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής, όπως η δημιουργία κράσπεδων και δικτύων κοινής ωφέλειας, επιφέρει σημαντική βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας και αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα της περιοχής.