Το τρίτο τρίμηνο του 2020, με βάση τα στοιχεία της Δ.Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ., μειώθηκε κατά 8%(- 608,64 t), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ο όγκος των αστικών στερεών αποβλήτων που κατέληξε προς ταφή στον ΧΥΤΑ της Καβάλας.

 

Η προαναφερθείσα εξέλιξη οδηγεί στη μείωση της εισφοράς του Δήμου Καβάλας προς τη Δ.Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ., κατά περίπου 30.000 ευρώ.

 

Με απώτερο στόχο την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ποσού που διαθέτει σε ετήσια βάση ο Δήμος Καβάλας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ποσοστού των ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Κυριάκου Σταυρίδη και τη συνδρομή του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Καβάλας, Κώστα Κητή, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τους κανόνες σωστής ανακύκλωσης και ορθής χρήσης του μπλε κάδου με κίτρινο καπάκι, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας.