Από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώθηκε πως τα ραντεβού με τους γιατρούς οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν ωραρίου, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι: