Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας, επικοινωνώντας με το ΚΑΠΗ της περιοχής τους, από τις 07:30 έως τις 11:00, μπορούν να συνταγογράφουν τα φάρμακα τους στα Δημοτικά Ιατρεία.

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΗΛ: 2510 241466

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ / ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10 & ΠΕΜΠΤΗ 8-10
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ / ΤΡΙΤΗ 13-15
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ/ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-15
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ/ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ/ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ/ ΤΡΙΤΗ 8-10 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10

ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΛ: 2510 230017

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ / ΤΡΙΤΗ 8-10 & ΠΕΜΠΤΗ 8-10
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ / ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ / ΤΕΤΑΡΤΗ 13-15

ΣΦΑΓΕΙΑ
ΤΗΛ: 2510 831765

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ / ΤΕΤΑΡΤΗ 13-15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ / ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10 & ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ / ΠΕΜΠΤΗ 13-15
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ / ΤΡΙΤΗ 8-10
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  / ΠΕΜΠΤΗ 8-10