Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Χρυσούπολης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας διαθέτει μόνιμο Ιατρό Φυσίατρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως: 

 

Ο Φυσίατρος είναι ο Ιατρός που είναι εξειδικευμένος στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που οδηγούν σε προσωρινές ή μόνιμες διαταραχές και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ασθενών, περιορίζοντας τις δυνατότητες τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες και δραστηριότητες.

 

 

Οι Φυσίατροι, επιπλέον της φαρμακευτικής αγωγής, χρησιμοποιούν διάφορες θεραπευτικές τεχνικές και φυσικά μέσα, όπως θερμότητα, νερό, ηλεκτρισμό,καθώς και θεραπευτική άσκηση.

 

Ορισμένες παθήσεις/παθολογικές καταστάσεις με τις οποίες ασχολείται ο Φυσίατρος

και παρακλινικός έλεγχος/παρεμβάσεις που μπορεί να διενεργεί κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν: : -Νευρολογικές παθήσεις, όπως: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση, ,Ν.Parkinson, περιφερικές νευροπάθειες.

-Μυοσκελετικές παθήσεις/σύνδρομα (αυχεναλγία, οσφυαλγία και άλλα επώδυνα σύνδρομα).

-Διαχείριση σπαστικότητας.

-Διηθήσεις μαλακών μορίων, ενδαρθρικές εγχύσεις φάρμακων.

Ο Φυσίατρος συντονίζει τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία απαρτίζεται από Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Νοσηλευτές.

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού, όλων των ηλικιών και ασφαλιστικών ταμείων