Πλήρως ανακαινισμένο θα παραδοθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Βελτίωση και γενική αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης» 

 

 

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο το 1904-1906, και είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, αξιόλογο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία και διαθέτει στοιχεία του νεοκλασσικισμού της εποχής των αρχών του 20ου αι. στην Μακεδονία. 

 

 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες γενικής αναβάθμισης του κτιρίου τόσο στο εσωτερικό, όσο και εξωτερικά. Πιο συγκεκριμένα, εσωτερικά προβήκαμε στην αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων των αιθουσών, στην επένδυση δαπέδων κάποιων αιθουσών με δάπεδο ξύλινο κολλητό, στην αντικατάσταση των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων-θυρών, στην αντικατάσταση του χαμηλού κιγκλιδώματος του εσωτερικού κλιμακοστασίου, στην ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών, βελτίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εργασίες για τη θερμομόνωση της στέγης και τη θέρμανση του κτιρίου, καθώς και μελέτη πυροπροστασίας. 

 

 

Εξωτερικά, οι εργασίες αφορούν σε τοποθέτηση επιγραφής στην κύρια όψη, καθώς και νέων χρωματισμών με επισκευές επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, καθώς και στην αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων με ξύλινα ενεργειακά. 

 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 328.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020