Ένα σύνολο 1.209 μόνιμων θέσεων δημοσίων υπαλλήλων, σε όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) περιλαμβάνει η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ η οποία απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 

 

Η Προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

Στην Καβάλα, όλες οι θέσεις εργασίας αφορούν στο Νοσοκομείο και είναι οι ακόλουθες: 

 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – 2 θέσεις 

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – 1 θέση 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ –  3 θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ –  3 θέσεις

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ –  3 θέσεις

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – 1 θέση