Η Ελλάδα εξέρχεται από μακρά οικονομική κρίση, στην οποία οι επαρχιακές πόλεις στις οποίες λειτουργούν δομές φιλοξενίας έχουν δεχτεί οικονομικό πλήγμα και αύξηση της ανεργίας. Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών δημιουργούν περαιτέρω πίεση στις τοπικές κοινωνίες μέσω της δημιουργίας αισθήματος ανασφάλειας, υποβάθμισης των αξιών των ακινήτων ή των τουριστικών αφίξεων κ.ο.κ.  με αποτέλεσμα, οι τοπικές κοινωνίες να νιώθουν αυξημένη πίεση. Συνεπώς η φιλοξενία, αιτούντων άσυλο ή και προσφύγων σε δομές φιλοξενίας ή ακόμη και σε αστική στέγαση, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε και να μειώνει τα αισθήματα ανασφάλειας των τοπικών κοινωνιών και να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταποδοτική στις κοινωνίες αυτές. 

 

Η ανταποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί τόσο έμμεσα (μεσομακροπρόθεσμα) με προγράμματα ανταποδοτικής στήριξης των Δήμων όπως έχει εξαγγελθεί ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως και από το Υπουργείο Μετανάστευσης (πρόγραμμα Ταμείου Αλληλεγγύης), όσο και άμεσα μέσω του τρόπου λειτουργίας της φιλοξενίας. 

 

 

Στο πρότυπο αυτό οι δομές φιλοξενίας είναι απολύτως σκόπιμο  να διοχετεύουν κατά το δυνατόν τις δαπάνες τους τοπικά με στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας μέσω:

·         Όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών προσλήψεων

·         Τοπικών προμηθειών εκεί όπου είναι εφικτό

 

Στο πεδίο των προσλήψεων είναι σκόπιμο  να λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα και να  αντλείται  το προσωπικό , αν όχι καθολικά όπου αυτό δεν είναι εφικτό,  στο μεγαλύτερο μέρος  του από τον τοπικό πληθυσμό όπως ισχύει ευρύτερα στις προσλήψεις εργαζομένων σε Δομές ,  ιδιαίτερα όταν οι υψηλοί μισθοί που προσφέρει ο ΔΟΜ δημιουργούν αναμενόμενο προβληματισμό στην  τοπική αγορά  εργασίας   με τους περισσότερους μισθούς να κινούνται  στα όρια του κατώτατου μισθού..

 

Ακόμη, στο πεδίο των προμηθειών ο ΔΟΜ  φαίνεται να χρησιμοποιεί  μια μεθοδολογία που αν και προσομοιάζει με τις πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων (ανοικτοί διαγωνισμοί, κεντρικές προμήθειες για την εξασφάλιση βέλτιστης τιμολόγησης κλπ) , παρουσιάζει  σημαντικά κενά διαφάνειας (πχ δεν επιτρέπονται ενστάσεις και δεν αιτιολογούνται απορρίψεις προσφορών). Παράλληλα δεν λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα των προμηθευτών με αποτέλεσμα οι προμήθειες να γίνονται συνήθως από μεγάλες εταιρείες από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη που δεν προσπορίζουν όφελος στις τοπικές κοινωνίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι η πραγματική διαφορά τιμής δεν είναι δεδομένη. Σημειώστε παρακαλώ εδώ, πως ο έτερος διεθνής οργανισμός που  υποστηρίζει το κράτος στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών , η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες , έχει μεριμνήσει με  ειδική πρόνοια για να υποστηρίζει τις τοπικές προμήθειες στο σχετικό κανονισμό προμηθειών, όπου τοπικά προϊόντα μπορούν να έχουν μέχρι και 15% υψηλότερες τιμές από την τιμή μειοδοτικού διαγωνισμού,  προκειμένου να διασφαλίσει  τοπική ανταποδοτικότητα.

 

Συνεπώς προτείνουμε την συνεργασία μας εφόσον συμφωνείται,   με στόχο να εντοπιστούν οι κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται για τοπικές προμήθειες καθώς  και  να εκπονηθούν και να τυποποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες . Εναλλακτικά θα μπορούσε να παρασχεθεί συγκεκριμένος π/υ στις διοικήσεις των δομών για συγκεκριμένες κατηγορίες τοπικών προϊόντων ώστε να διενεργούν οι ίδιες προμήθειες για τις ανάγκες τους, οι οποίες εξ ορισμού θα γίνονται σε τοπικό επίπεδο.

 

Η αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας αποτελεί για όλους μας ένα σημαντικό στοίχημα .Η συμμετοχή όλων των φορέων  της κοινωνίας και της οικονομίας  ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο , μπορεί να συμβάλει καθοριστικά και αποφασιστικά στον κοινό μας στόχο .   

 

Στη διάθεση σας 

 

Εκ της Διοικήσεως