Την πλήρη απαλλαγή των εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2020 πρόκειται να προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης.

 

Ταυτόχρονα θα προτείνει και τον συμψηφισμό των τελών που έχουν ήδη καταβληθεί, με μελλοντικές απαιτήσεις τελών στο επόμενο οικονομικό έτος.

Όπως αναφέρεται το σχετικό δελτίο Τύπου η πρόταση του δήμου Καβάλας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διοίκηση αντιλαμβάνεταιτην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η τοπική αγορά, λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης.