Κύριε  Αντιπεριφερειάρχη, καταρχήν κρίνουμε θετικά την πρωτοβουλία σας  για την ανάρτηση ευχαριστήριου μηνύματος στην πρόσοψη του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας, σε όσους εργάστηκαν τις ημέρες τις υγειονομικής κρίσης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς δύο από τις υπηρεσίες του Δήμου που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή.

Πλην όμως, για να μη θεωρηθεί η πρόθεσή σας ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, θα σας προτείναμε να καλέσετε δημόσια την κυβέρνηση, ως έμπρακτη αναγνώριση, να συμπεριλάβει και τους εργαζόμενους των Δήμων στους δικαιούχους του ειδικού επιδόματος που έλαβαν μέρος των υπηρεσιών που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την μη εξάπλωση της νόσου.

Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι έχουμε <χορτάσει> από λόγια αναγνώρισης του έργου που παράγουμε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Γερακίνης Κων/ντίνος

 

Η Γεν Γραμματέας

Χριστοδούλου Ευστρατία