Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’ 240) που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, ενημερώνει τα ΝΠΔΔ ΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2015 και τους έτους 2016, όπως αποστείλουν έως 22-04-2015 τις αποφάσεις των Δ.Σ των Υπηρεσιών τους και τα πρωτογενή αιτήματα (με αριθμό ΑΔΑΜ), σχετικά με την έγκριση ποσοτήτων και προϋπολογισμών καυσίμων, στην διεύθυνση:

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Εθν.Αντίστασης 20

65110 Καβάλα

Τηλ. 2513503629

Fax: 2513503606

e-mail: Α[email protected]

Υπεύθυνος υπάλληλος: Τεκτονίδου Αθανασία