Οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν θεωρούνται ως τελούντες εργασία ή εργασιακή απασχόληση, αλλά άσκηση-μαθητεία επαγγέλματος. Άρα δεν μπορούν να αυτοασφαλιστούν ως αυτοαπασχολούμενοι με μπλοκ παροχής υπηρεσιών μιας και οι πολλοί ασκούμενοι δεν αμείβονται και οι περισσότεροι που έχουν αμοιβή αυτή δεν γίνεται με επίσημη μισθοδοσία και απόδειξη.

Τώρα, εν μέσω πανδημίας, είναι παντελώς εκτεθειμένοι και, επιπρόσθετα, καλούνται να καταβάλουν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό να προνοήσει ώστε να ληφθεί-τουλάχιστον-έκτακτο επίδομα για τους ασκούμενους δικηγόρους αλλά και να ενταχθούν έστω στα πενιχρά μέτρα ελάφρυνσης ( voucher επιστημόνων) και οι εταίροι των δικηγορικών εταιριών οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί αδικαιολόγητα