Η Αντιπεριφέρεια Καβάλας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 , Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτ: 19016,19/03/2020, ματαιώνεται η παρέλαση της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την εθνική Εορτή της 25ηςΜαρτίου,  για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Επίσης δεν θα τελεστούν Δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς και οι καταθέσεις στεφάνων, καθώς και οι λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.