Με σκοπό την επικαιροποίηση του μητρώου καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ, όλοι οι καταναλωτές που δεν έχουν μέχρι σήμερα δηλώσει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους στη ΔΕΥΑΚ θα πρέπει να το κάνουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι τα εξής:

 

 1. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ή χρήστη του υδροδοτούμενου ακινήτου
 2. Όνομα πατέρα
 3. Διεύθυνση ακινήτου
 4. Α.Φ.Μ. και Α.Δ.Τ.
 5. Τηλέφωνο και email (αν υπάρχει) για επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΚ.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να δηλωθούν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Ιδιοκτήτες των υδροδοτούμενων ακινήτων:

 1. Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
 2. Αντίγραφο του εντύπου Ε9
 3. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 

Ενοικιαστές (χρήστες) των υδροδοτούμενων ακινήτων:

 1. Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
 2. Αντίγραφο του ενοικιαστηρίου (από το TAXIS) ή αποδεικτικό δωρεάν παραχώρησης
 3. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

συνοδευόμενα και στις δύο περιπτώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά αυτά με τους εξής τρόπους:

1. Ο ίδιος ή εκπρόσωπός του στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στη Δημοτική Αγορά, στο Περιγιάλι – Αγ. Τρύφωνα   14 ή στο γραφείο των Κρηνίδων.

2. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected]

Επισημαίνεται ότι καταναλωτές που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα την προβλεπόμενη εγγύηση έναντι κατανάλωσης, θα κληθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεών τους να την καταβάλουν. Η εγγύηση για τους καταναλωτές αυτούς και για το διάστημα μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 και μόνο, θα είναι μειωμένη κατά 70% από την ισχύουσα, δηλαδή 30€.

 

Οι καταναλωτές που δεν θα υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, κινδυνεύουν με διακοπή της υδροδότησης, αφού δεν θα υπάρχει πλέον συμβόλαιο υδροληψίας σε ισχύ.