Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης προχώρησε στη κατάθεση ερώτησης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Τροποποίηση νομικών διατάξεων σημαντικών για την αγροτική παραγωγή της Π.Ε. Καβάλας».

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής κατέστησε σαφές στον Υπουργό ότι η αγροτική παραγωγή της Π.Ε. Καβάλας, ειδικά των εύφορων περιοχών του Παγγαίου και Νέστου, εκτιμάται ως μία εκ των μεγαλύτερων στη Βόρεια Ελλάδα, κάνοντας όλο και περισσότερους νέους επαγγελματίες να επενδύουν σε αυτήν. 

 

Με τον Ν. 4061/12 προβλέπεται η παραχώρηση αξιοποιημένων κοινόχρηστων εκτάσεων σε αγρότες. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/12 για να αποδειχθεί η κατοχή μίας τέτοιας έκτασης πρέπει να προσκομισθεί αποδοχή κληρονομίας ή συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας μαζί με έκθεση ιδιώτη γεωπόνου για την ηλικία των δέντρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Όπως γίνεται αντιληπτό, το προ-απαιτούμενο της συγκέντρωσης των ως άνω εγγράφων δυσκόλεψε, και συνεχίζει να δυσκολεύει, τη διαδικασία. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν να συσσωρευθούν στον Διευθυντή Ανάπτυξης και Τροφίμων Ν. Καβάλας περίπου 1500 αιτήσεις και να μην περατώνεται η διαδικασία παραχώρησης εδώ και 7 χρόνια, ενώ παράλληλα οι δικαιούχοι αδυνατούν να προβούν σε δήλωση των τεμαχίων τους στην δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).

 

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4016/12, ελαττώνοντας τα προ-απαιτούμενα της αποδεικτικής διαδικασίας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να απαιτείται η έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δέντρων σε πολυετείς καλλιέργειες και ένορκες βεβαιώσεις συνταγμένες από συμβολαιογράφο.

 

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν.4235/11-02-2014, το σχέδιο κατάτμηση των υπό παραχώρηση αξιοποιημένων εκτάσεων πρέπει, αφού εγκριθεί από τον αρμόδιο του χωρικού σχεδιασμού, να εγκριθεί και με απόφαση Περιφερειάρχη για μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, δεδομένου ότι πληρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις κάθε περιοχής. Αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας είναι να καθίσταται αδύνατη η κατάτμηση μικρού αριθμού στρεμμάτων για αγροτική χρήση που δεν εντάσσονται στο χωρικό σχεδιασμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται να εξαιρεθούν της ανωτέρω διαδικασίας οι αγροτικές εκτάσεις εκτός σχεδίου και να προβλεφθεί η ρητή της αγροτικής της χρήσης στον τίτλο παραχώρησης.

 

Επίσης, για την διεκπεραίωση των υποβληθέντων αιτήσεων και στις δύο αναφερθείσες διαδικασίες, επειδή εκκρεμεί η εξέταση τους εδώ και χρόνια και επειδή δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας (υπάρχει μόνο μια τοπογράφος), προτείνεται να προσληφθούν ιδιώτες τοπογράφοι ή μηχανικοί με 8μηνη σύμβαση ή να τους ανατεθεί εργολαβικά μέρος της παραπάνω εργασίας.

 

Τέλος, όσον αφορά την αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ όπως έχει προβλεφθεί, θα ήθελα να θέσω στη προσοχή σας το πρόβλημα αγροτών της Π.Ε. Καβάλας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη παραγωγή φράουλας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. Β, σημείο 8 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής εγκεκριμένου από τον ΕΛΓΑ, οι φράουλες δύνανται να καλυφθούν ασφαλιστικά μέχρι και το τέλος Ιουνίου κάθε έτους (εξαιρούνται οι περιοχές Κρήτης, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, και νότιας και δυτικής Πελοποννήσου, στις οποίες δεν προβλέπονται χρονικά όρια). Κρίνοντας ότι τα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής έχουν αλλάξει από τη τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού, προτείνεται η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στη παραγωγή φράουλας στη Π.Ε. Καβάλας, και κατ’ επέκταση στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι και τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο κάθε έτους. 

 

Τέλος ο Βουλευτής ρώτησε τον Υπουργο αν:

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4016/12, προκειμένου να ελαττωθούν τα προ-απαιτούμενα της αποδεικτικής διαδικασίας κατά το μέτρο του δυνατού και δίκαιου;
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη τροποποίηση του Ν.4235 / 11-02-2014, προκειμένου να εξαιρεθούν της διαδικασίας χωρικού σχεδιασμού οι αγροτικές εκτάσεις εκτός σχεδίου και να προβλεφθεί η ρητή της αγροτικής της χρήσης στον τίτλο παραχώρησης;
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων σχετικά με τις ως άνω αναφερθείσες διαδικασίες;
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να επεκταθεί η περίοδος της ασφαλιστικής κάλυψης της καλλιέργειας φράουλας στη Π.Ε. Καβάλας;
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρωθεί η θέση Κτηνιάτρου στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Καβάλας;

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης

Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας