Την 6η Αυγούστου 2019, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γεν. Νοσ. Καβάλας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ΒΦΛ σε προγραμματισμένη αιμοδοσία των εργαζομένων της εταιρείας.

Για λόγους άγνωστους σε εμάς, η αιμοδοσία ανεστάλη κατά τις 11, όσοι δε πρώην απολυμένοι εργαζόμενοι επιθυμούσαν να αιμοδοτήσουν, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αιμοδοσίας. 

Καθώς αυτή η εξέλιξη δεν συνάδει με τον χαρακτήρα και το σκοπό κάθε αιμοδοσίας, απευθυνθήκαμε στους πρώην απολυμένους της ΒΦΛ και τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καβάλας. Διαμορφώσαμε μια επιπλέον απογευματινή βάρδια αποτελούμενη από την Δ/ντρια του Τμήματος Ιατρό κα Πανώρη και την Προϊσταμένη κα Γαβριηλίδου. Οι πρώην απολυμένοι προσήλθαν, αιμοδότησαν και έτσι ενίσχυσαν “τα αποθέματα αίματος” του Γ.Ν. Καβάλας.

Εμείς τους ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους.

 

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καβάλας

 

Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου