Ευάγγελος Χρήστου

«Θα μπορούσε να μειωθεί η έλλειψη προσωπικού εάν δίνονταν καλύτερες αμοιβές και καλύτεροι όροι εργασίας, κάτι το οποίο οι σοβαρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το κάνουν και δεν έχουν πρόβλημα».