ΔΕΥΑ Νέστου

Δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή θερμότητας μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης απευθύνει ο Δήμος Νέστου προς τους γεωργούς της περιοχής. Το έργο της τηλεθέρμανσης περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α Καβάλας κ. Ξανθόπουλου Νικόλαου και ταυτισμένη απόλυτα με την εξωστρεφή στρατηγική της, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τις διοικήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου και Παγγαίου, την Πέμπτη 04/08/2016