Ενισχυμένες θα βγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης από τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου προβλέπεται η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται επί τη βάσει γενικών αντικειμενικών κριτηρίων όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την κατά κεφαλήν ΑΠΑ, το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης.

 

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών μέχρι το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα ευνοηθούν από τη ρύθμιση είναι όσες δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της εφοδιαστικής λειτουργίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

 

Γίνεται αντιληπτό ότι, πέραν των γενικότερων ευνοϊκών όρων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες της Περιφέρειας ΑΜΘ θα ωφεληθούν. Το συγκεκριμένο άρθρο στόχο έχει να ανακόψει την πορεία συρρίκνωσης της οικονομίας της περιοχής, να μειώσει το ποσοστό ανεργίας το οποίο παρά τη μείωση του παραμένει υψηλό, να ενισχύσει τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, να ανακόψει το εσωτερικό brain drain και να δώσει κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες να επενδύσουν στον τομέα των τεχνολογιών.

 

Ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ,

Κώστας Μορφίδης

 

(δελτίο Τύπου)

Δείτε την ομιλία στο βίντεο