Σύμβαση εκτέλεσης έργων επισκευής, συντήρησης και κατασκευής μικρής κλίμακας εργασιών, σε δημοτικά κτίρια, και κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους και ακάλυπτους χώρους δημοτικών κτιρίων, υπέγραψε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, παρουσία της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Δρακονάκη, με τους εκπροσώπους της ανάδοχης εταιρείας.

 

Το έργο αυτό είναι αρχικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, και αφορά πέραν των άλλων εργασιών, αποξηλώσεις καθαιρέσεις, σκυροδέματα, λιθοδομές και επιχρίσματα, στέγες, επιστρώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δίκτυα κλπ.

 

(Δελτίο τύπου)