Άρχισαν την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, οι εργασίες της δεύτερης φάσης παρεμβάσεων στο κτίριο του πρώην ΕΟΚ, προκειμένου μετά την ολοκλήρωσή τους, να στεγαστεί εκεί το Δημαρχείο του Δήμου Καβάλας. Πρόκειται για τις εργασίες οι οποίες αποτελούν συνέχεια της πρώτης φάσης παρεμβάσεων, που έγιναν ήδη εξ’ ιδίων πόρων, στον ισόγειο χώρο. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν στον πρώτο όροφο του κτιρίου καθώς και στους χώρους του υπογείου. 

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ, με προϋπολογισμό 2.858.000 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος αναδείχθηκε με προσφορά έκπτωσης 63%. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου, είναι ένας χρόνος, από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε, μετά την παράδοση του έργου, θα στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας.