Σε πολύ κακή κατάσταση βρίσκεται το δασάκι της Παναγούδας στην Καβάλα. Ο χώρος παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και φαίνεται ότι μέσα στον χειμώνα δεν έγινε η παραμικρή ενέργεια για την συντήρησή του από τον Δήμο Καβάλας.

Πέρα από τον καθαρισμό του χώρου, την απομάκρυνση σκουπιδιών και την αναγκαία αποψίλωση, ο χώρος έχει και άλλα προβλήματα.

Δέντρα τα οποία έπεσαν τις προηγούμενες εβδομάδες, έχουν προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις αναψυχής και δεν έχουν απομακρυνθεί.