Μεγάλη εταιρία στον χώρο του αυτοκινήτου ζητά 1 τεχνικό, ηλικίας 25 έως 30 ετών, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην Καβάλα. 

 

Η εταιρία παρέχει: 

-Άριστο περιβάλλον εργασίας, 

-Πλήρη απασχόληση με ασφάλιση,

-Προοπτική εξέλιξης,

-Συνεχή εκπαίδευση

 

Απαραίτητα προσόντα:

-Εμπειρία (προαιρετική)

-Υπευθυνότητα

-Επαγγελματισμός

-Επικοινωνιακός χαρακτήρας

-Διάθεση για γνώση και εργασία

-Γνώσεις Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 6942909020 από τις 9:00 έως τις 17:00