Με την υπ αριθμ. 898/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 για τις ασθενέστερες από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Καβάλας.

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 04-02-2019 μέχρι την Παρασκευή 15-02-2019 από ώρα 9.00 με 13.00, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας, στον 3οόροφο, Γραφείο 373 είναι τα ακόλουθα:

Αίτηση. 

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αντίγραφο Ε1 & Εκκαθαριστικού Εφορίας φορ. έτους 2017.

Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ/ εναλλακτικού παρόχου ή  μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του αιτούντος ή Ε9. 

Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν4223/2013).  

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων:   

α) Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018(επιδόματα βαριάς αναπηρίας, στεγαστικής συνδρομής, αιμολυτικών νοσημάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς νοητικής υστέρησης, παραπληγικών, κίνησης, αναπηρίας όρασης, κώφωσης και βαρηκοΐας, ομογενών προσφύγων).

β) Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ανωτέρω από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι να πληρούν τόσο τα εισοδηματικάόσο και τα περιουσιακάκριτήρια της ΚΥΑ οικ. 494/9-4-2015 (ΦΕΚ 577/Β΄/2018).

Δείτε τον Πίνακα