Τα προγράμματα Interreg, της λεγόμενης «εδαφικής συνεργασίας» Ελλάδας-Βουλγαρίας, απευθύνονταν έως τώρα σε φορείς του Δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα στα προηγούμενα χρόνια επιδοτήθηκαν με μεγάλα ποσά διάφορα έργα, που «έφεραν πιο κοντά» τις δύο πλευρές.

 

Αυτή τη φορά, το πρόγραμμα Interreg «ανοίγει» και προς τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το γραφείο του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και για διάστημα δύο μηνών. 

 

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

 

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής του Αξονα  Προτεραιότητας 1  και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχή  Ελλάδας-Βουλγαρίας  και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο του προγράμματος για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές. 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ που αναλύεται σε  8.500.000,00 από κονδύλια του ΕΤΠΑ  και  1.500.000,00 ευρώ από την Εθνική Συνεισφορά Ελλάδας- Βουλγαρίας. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000,00 και η μέγιστη στις 600.000,00 € ενώ η μέγιστη επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο. 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ