Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική μπορούν να παραλαμβάνουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά από το Γραφείο 546(5οςόροφος, κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας).

 

 

Τα πιστοποιητικά θα επιδίδονται στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπωςή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής».