Εγκρίθηκε το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τους ΚΑΠ και πόρους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  στο οποίο συμπεριλαμβάνονται νέα έργα με κατεύθυνση τον Τουρισμό και τον  Πολιτισμό, όπως αυτή έχει προστεθεί στο γενικότερο αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται:

 • Συντήρηση και ανάδειξη 3 βυζαντινών – μεταβυζαντινών εκκλησιών  στους Μεταξάδες Έβρου.
 • Ανασύνθεση, στερέωση και ανάδειξη των Μαρμάρινων Θραυσμάτων της Σαρκοφάγου του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, που βρέθηκε στο τμήμα της Αρχαίας Εγνατία Οδού εντός πόλεως Κομοτηνής.
 • Καθαρισμός και ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου  Αναστασιούπολης – Περιθωρίου, ώστε να καταστεί επισκέψιμη.
 • Ανάδειξη αναγλύφου  Μίθρα στις Θέρμες Ξάνθης, για τον ίδιο σκοπό.
 • Μελέτη για την  αποκατάσταση και ανάδειξη φρουρίου της Ξάνθειας στην Ξάνθη.
 • Αποκατάσταση και φωτισμός στο κάστρο της Ξάνθης.
 • Αποκατάσταση θριαμβικού τόξου της Εγνατίας Οδού στην Καβάλα.
 • Ανάδειξη τμήματος Αρχαίας Εγνατίας Οδού στις  Δράμα-Καβάλα.
 • Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαικού Αγωγού στη Δράμα.
 • Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας περιοχής Ποταμών στη Δράμα.
 • Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας Ακρόπολης και Πολίσματος  Πλατανιάς στη Δράμα.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του προϊστορικού Οικισμού Αρκαδικού.
 • Ανάδειξη ευρύτερου χώρου Ακρόπολης Μααρά στη Δράμα.
 • Δοκιμαστικές τομές στη μεγάλη Τούμπα περιοχής Κ.Βρύσης στη Δράμα.
 • Ανάδειξη Αρχαίας Εγνατίας Οδού στον  Έβρο.
 • Διοργάνωση Περιφερειακού Φεστιβάλ «Via Εgnatia» κατά μήκος της Αρχαίας ιστορικής Εγνατίας, του οποίου οι εκδηλώσεις θα γίνουν ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στον Έβρο πιθανότατα στην Τραιανούπολη, στην Ροδόπη πιθανόν στο Ιστορικό Κέντρο της Κομοτηνής, στην Ξάνθη στα Στενά του Νέστου παρά την αρχαία Τόπειρο, στους Φιλίππους στην Καβάλα και βορειότερα  στη Δράμα.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, κ. Γιώργος Παυλίδης, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε καθαρό στόχο να αναδείξουμε τον σπουδαίο πολιτισμό μας σε όλα τα σημεία της Περιφέρειας. Να τον συνδέσουμε με τον τουρισμό μας και να τον αναδείξουμε στον μέγιστο βαθμό. Έχουμε πολλά για τα οποία είμαστε περήφανοι».