Με το ποσό των 68.200 ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος της Θάσου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, έπειτα από την έγκριση της Πράξης που κατατέθηκε από τον Δήμο στο πλαίσιο προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» καθώς και της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018). Σημειώνεται ότι ο Δήμος Θάσου συμμετέχει με μηδενικούς ιδίους πόρους.