Σε σύμβαση με ιδιώτη προχωρά ο Δήμος Καβάλας  με απόφαση της δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα για την αποκομιδή των βαρέων και ογκωδών αντικειμένων. Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο της δημάρχου αναφέρει τα εξής: 

 

 

Είναι γνωστό, ότι οι ανάγκες του Δήμου Καβάλας και ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας είναι πολύ μεγάλες, δεδομένου ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα μόνο με ελάχιστα άτομα, ενώ χρειάζονται για την κανονική λειτουργία ακόμη 50 περίπου άτομα. 

 

 

Μετά την απόρριψη της πρόσληψης διμηνιτών συμβασιούχων από την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, αποφάσισε ο Δήμος, με εντολή της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα, να προχωρήσει σε σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο, για την αποκομιδή βαρέων και ογκωδών αντικειμένων. 

 

 

Με την προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα, το πρόβλημα δεν λύθηκε, δεδομένου ότι από τα 112 άτομα που ζήτησε ο Δήμος Καβάλας, ήρθαν μόνο 59 και αναμένονται οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη και των υπολοίπων.