Απαγορεύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 24 η αλιεία στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Merluccius merluccius).

 

Το ΠΔ με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2018 και δημοσίευση στις 21 /3 λαμβάνει υπόψιν σειρά νόμων και διαταγμάτων σχετικά με την αλιεία αλλά και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώθηκαν τέλος του 2016 και τέλος του 2017.

 

Συγκεκριμένα, το ΠΔ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο, εκτός των κυκλικών δικτύων (γρι γρι), από την 1η έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που ορίζεται από τα στίγματα Α και Α’ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β’, στα ανατολικά».

 

Η περιοχή που περιγράφει το Προεδρικό Διάταγμα φαίνεται στη φωτογραφία επάνω.