Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Π.Ε. Ενότητας Καβάλας.

            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ // ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ // Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ // ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ //

Ταχ. Δ/νση:  ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20         

Ταχ.Κώδικας:  65110  ΚΑΒΑΛΑ 

Πληροφορίες:  Βλαστού Αικατερίνη        

Τηλέφωνο:  2513-503491           

FAX:  2510- 291486

e-mail:[email protected]