Αχνίζει η θάλασσα από το πρωί σήμερα στην Καβάλα σαν να βράζει. Η μεγάλη διαφορά της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας με την συγκριτικά υψηλότερη θερμοκρασία στην θάλασσα δημιουργεί αυτό το περίεργο φαινόμενο.