Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο δημοτικό κατάστημα το δημοτικό συμβούλιο Νέστου με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα που θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:

 1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016) έτους 2016
 2. Ορισμός μελών για της συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) έτους 2016
 3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (άρθρο 19 του Ν.4351/2015(Α-164)
 4. Έγκριση 13ης  τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 5. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πληρωμή οφειλών στο Ι.Κ.Α.
 7. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές και συντήρησης σχολικών μονάδων
 8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2016 
 9. Έγκριση διαγραφής οφειλών προς προμηθευτές και διαφόρους τρίτους του Δήμου Νέστου
 10. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων του Δήμου Νέστου
 11. Έγκριση περί αλλαγής δικαιούχων συσκευής κινητής τηλεφωνίας
 12. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 187/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εξέταση αιτήματος Ο.Τ.Ε. για την υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης ακινήτου στον οικισμό Σκοπού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κοσμά»
 13. Έγκριση περί αιτήσεως  πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ
 14. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Νέστου
 15. Έγκριση Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου
 16. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Νέστου Α.Ε., αντικατάσταση αυτού και ορισμό αναπληρωτή του
 17. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, αντικατάσταση αυτής και ορισμό αναπληρωτή του
 18. Αποδοχή παραίτησης της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, αντικατάσταση αυτής και ορισμό αναπληρωτή του
 19. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), αντικατάσταση αυτού και ορισμό αναπληρωτή του
 20. Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), αντικατάσταση αυτού και ορισμό αναπληρωτή του
 21. Έγκριση για αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
 22. Έγκριση για αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
 23. Επανασυζήτηση για έγκριση της αριθ. 72/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου με θέμα «Έγκριση της  7ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
 24. Έγκριση της αριθ. 82/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου με θέμα «Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
 25. Έγκριση της αριθ. 90/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου με θέμα «Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
 26. Έγκριση της αριθ. 84/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου με θέμα «Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου  οικονομικού έτους 2016»
 27. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Κου)
 28. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Μπε)
 29. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Τζω)
 30. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Μπαρ)
 31. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Αναγν)
 32. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Κατσα)
 33. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Αλεξ)
 34. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγορά (Λεπ)
 35. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Κελα)
 36. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Θεοφ)
 37. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Ομίλου Μοτοσικλετιστών Χρυσούπολης  με τον Δήμο Νέστου
 38. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαταμώνα « Ο Προφήτης Ηλίας»
 39. Έγκριση για απευθείας ανάθεση των διαφόρων ομάδων του άγονου ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: “Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης”
 41. Εξέταση παραχώρησης κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Γραβούνας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4061/2012
 42. Εξέταση παραχώρησης κατά χρήση αυτούσιων κοινόχρηστων τεμαχίων και τμημάτων κοινόχρηστων τεμαχίων στο αγρόκτημα Ανωχωρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4061/2012
 43. Εξέταση παραχώρησης κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Αβραμηλιάς σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4061/2012
 44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Νέστου»
 45. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Εγνατίας οικισμού Χρυσούπολης»
 46. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης, ενίσχυσης και επέκτασης δικτύου ομβρίων Χρυσούπολης»
 47. Απ’ ευθείας ανάδειξη αναδόχων για δύο ομάδες προϋπολογισμού, μετά από άγονη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την « Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών »