Τη σύμβαση μίσθωσης για την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών των Ελευθερών κατήγγειλε σήμερα η εταιρία KINISIS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η επενδύτρια εταιρία, πράξεις και παραλήψεις της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας, με την οποία είχε συναφθεί η σύμβαση εκμετάλλευσης των Λουτρών των Ελευθερών, είναι η αιτία για την καταγγελία της σύμβασης.

 

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: