Τους 15 μήνες ξεπερνά η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας από την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καβάλας, ο οποίος έχει επιφορτιστεί να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες και των τεσσάρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Ανάστατοι οι μηχανικοί ζητούν να δοθεί άμεσα λύση καθώς οι επιπτώσεις από τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση είναι καταστροφικές για τον κλάδο των μηχανικών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

 

"Η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει πρακτικά εκμηδενιστεί, αφού οι προθεσμίες που δίνονται πλέον, για την εξέταση του αρχικού αιτήματος από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καβάλας που εκδίδει τις οικοδομικές άδειες και για το σύνολο των τεσσάρων (4) Καλλικρατικών Δήμων της Π.Ε. Καβάλας, υπερβαίνει πλέον τους δεκαπέντε (15) μήνες. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται ιδιοκτήτες και επενδυτές να προχωρήσουν στην υλοποίηση οιουδήποτε οικοδομικού έργου, είτε αυτό αφορά μία απλή προσθήκη είτε μία νέα ξενοδοχειακή ή άλλη επένδυση. Οι επιπτώσεις είναι πλήρως καταστροφικές για τον ήδη χειμαζόμενο κλάδο των ιδιωτικών κατασκευών από τον οποίο περισσότερα από 150 επαγγέλματα αποκτούν κύκλο εργασιών και δυνατότητα επιβίωσης στηρίζοντας την τοπική οικονομία, αλλά έχει και σοβαρές συνέπειες στον τομέα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Το φαινόμενο των καθυστερήσεων απαντάται και σε άλλες περιοχές της χώρας όμως οι καθυστερήσεις στην περιοχή μας είναι μοναδικές. Επί της ουσίας έχουμε κατάργηση της πολεοδομικής υπηρεσίας, γεγονός που συνιστά ακραίο πρόβλημα διοικητικής δυσλειτουργίας, ανεπάρκειας και κακοδιοίκησης, αφού παραβιάζει νόμους του κράτους, αρχές του Συντάγματος και βλάπτει το δημόσιον συμφέρον στερώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα της νόμιμης δόμησης στους πολίτες. Οι ευθύνες, όπως τις περισσότερες φορές για τέτοια θέματα, βαρύνουν βασικά την κεντρική διοίκηση για πολλούς λόγους (πολυνομία, υποστελέχωση υπηρεσιών, καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, κλπ), όμως στην περίπτωσή μας η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά και με την στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία θεωρεί ξένο θέμα την ιδιωτική δόμηση και ξένο σώμα την πολεοδομική υπηρεσία. Ξεχνούν όμως οι τοπικοί άρχοντες ότι πίσω από την αίτηση δόμησης που καθυστερεί με ευθύνη τους και τον αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό που έχει εκπονήσει τα σχέδια της μελέτης και προσβάλλεται πολλαπλώς ως επαγγελματίας κατά την διαδικασία, υπάρχει και ένας πολίτης ιδιοκτήτης και μία οικογένεια που επίσης ταλαιπωρούνται, είτε μία επένδυση με εισόδημα και θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία που μένουν στα χαρτιά, αλλά και 150 επαγγέλματα που στερούνται κύκλο εργασιών και δυνατότητα επιβίωσης. Παρά τις προσπάθειές μας, μετά τις άστοχες όπως έγιναν μετακινήσεις προσωπικού στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καβάλας, και παρά τις προτάσεις μας για διορθωτικές ενέργειες, που θεωρούμε ότι έγιναν κατανοητές από την Διοίκηση του Δήμου, προτάσεις που θα διευκόλυναν και την συνεργασία μεταξύ των λοιπών Δήμων στο διάστημα της μεταβατικής περιόδου υποστήριξης έως το τέλος του 2016, συνεχίζει δυστυχώς να υποστηρίζεται η μονομέρεια των σχετικών ενεργειών, αδιαφορώντας για το πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί δραματικά. Το ΤΕΕ-ΑΜ υποχρεούται, λόγω της αδιανόητης ταλαιπωρίας που υφίστανται οι συνάδελφοι ιδιώτες μηχανικοί, οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές, να συμβάλει με κάθε προσπάθεια και μέσο, στην κατεύθυνση βελτίωσης της απαράδεκτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καβάλας, και με παράλληλη στόχευση την ομαλή ανάληψη από τους λοιπούς Καλλικρατικούς Δήμους της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών δόμησης, όπου είναι δυνατόν αυτοτελώς, και πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου στο τέλος του 2016"