Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοιν.Σ.Επ  "Δασικό Χωριό Παγγαίου" οι εγκατάσεις στο Δασικό χωριό παραχωρούνται τελικά στην στην Κοινωφελή Επιεχείτηση που έχει συσταθεί προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση της τουριστικής μονάδας.  Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση του "Δασικού χωριού Παγγαίου", προσπεράστηκε με επιτυχία, μετά από καλά συντονισμένες ενέργειες από τον νομικό μας σύμβουλο και Περιφερειακό σύμβουλο κ. Χρήστο Γάκη και τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη.

Με την με αριθμό ΑΔΑ:6ΥΠΨΟΡ1Υ-0Δ7 απόφαση της επιτροπής του άρθρου  152 του Ν.3463/06  κρίθηκε νόμιμη η παραχώρηση του "Δασικού χωριού Παγγαίου" από τον Δήμο Παγγαίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "Δασικό χωριό Παγγαίου".

Πρόκειται για μία απόφαση ορόσημο, αφού είναι η πρώτη θετική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 στην Ελλάδα που επιτρέπει την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και ανοίγει  ουσιαστικά τον δρόμο για την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων για κοινωφελή σκοπό σε όλη την χώρα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Γάκη και θεωρούμε τιμή μας που βρίσκεται κοντά μας ώς νομικός σύμβουλος  της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Δασικό χωριό Παγγαίου», ο οποίος εργάστηκε άριστα για το θέμα αυτό και επιμελήθηκε προσωπικά την προσφυγή που ασκήθηκε ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152, πετυχαίνοντας την έκδοση της πρώτης απόφασης σε όλη την Ελλάδα που επιτρέπει την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών και κοινωφελών σκοπών.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη, ο οποίος επίσης εργάστηκε και βοήθησε για την θετική έκβαση της υπόθεσης και παραβρέθηκε στην Κομοτηνή μαζί μας, επιδεικνύοντας  την απαραίτητη σοβαρότητα και ευαισθησία στο όλο εγχείρημα. Τέλος ευχαριστούμε και τις δικηγόρους του Δήμου Παγγαίου κα Κέλλυ Ίτσκου και κα Βικτωρία Βασιλείου για την συμμετοχή τους στην ακρόαση στην Κομοτηνή.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»