Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για ένα θέμα κομβικής σημασίας και αφορά την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Τα ψεύδη ένθεν και ένθεν, πολλά. Οι δε ανακρίβειες διαδίδονταν με ταχύτατους ρυθμούς. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτουμε συνοπτικά τις αλλαγές του Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο θέμα:

 

α) Μείωνεται ο αριθμός των μαθητών που απαιτείται για την υλοποίηση Ολοήμερου Προγράμματος από 15 σε 14. Αυτό διευκολύνει την δημιουργία τμήματος.

 

β) Όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας θα είναι Ολοήμερα κάτι που μέχρι τώρα γινόταν μόνο για το 1/3 αυτών. Άρα όχι απλά δεν καταργείται, αλλά γίνεται καθολικότερος ο θεσμός του Ολοήμερου.

 

γ) Δημιουργείται ενιαίος τύπος Ολοήμερου Σχολείου. Φτιάχνεται ενιαίο Ολοήμερο πρόγραμμα. Σταματούν τα σχολεία δύο ταχυτήτων. Διδάσκονται παντού μαθήματα που ήταν πολυτέλεια για τα δημοτικά (πχ. αγγλικά, τα οποία δεν διδάσκονταν σε αρκετά σχολεία της χώρας)

 

δ) Μειώνονται οι ώρες από επτά σε έξι, όχι για να προσληφθούν λιγότεροι αναπληρωτές, αλλά γιατί είναι κοινή επιστημονική αντίληψη ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν πρέπει να κάνουν μάθημα πάνω από έξι ώρες.

 

ε) Καταργείται η πρωινή ζώνη (7-8) η οποία κάλυπτε τύποις την ανάγκη «φύλαξης» των παιδιών όταν οι γονείς δούλευαν.  Λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη.

 

Οι διορισμοί είναι απαραίτητοι, αλλά την αδιοριστία δεν την προκαλέσαμε εμείς. Την παραλάβαμε και καλούμαστε να τη διαχειριστούμε, μέχρι να αλλάξουμε τα πράγματα. Για αυτό και είναι δεδομένη η δέσμευση της κυβέρνησης πως πρώτες προσλήψεις θα είναι σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη.

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι για μία ακόμα φορά η αντικυβερνητική προπαγάνδα χτυπά ακόμα και τον πιο ευαίσθητο τομέα, αυτόν της Παιδείας.

 

Ως τμήμα Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, θεωρούμε πως οι αλλαγές αυτές κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Συνεχίζουμε την καθημερινή μας μάχη για ένα σχολείο δημοκρατικό, φιλικό στο μαθητή, που διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες  και όχι τα αυριανά εργαλεία για τη λειτουργία της αγοράς.

 

Τμήμα Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας