Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας επί τρίμηνο και πλέον αντιδρούν και κινητοποιούνται ενάντια σε ένα καταστροφικό για τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία, σχεδιαζόμενο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά δεν εισακούονται. Για τον λόγο αυτό και ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή  κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους.

 

Οι μηχανικοί της χώρας με απόφαση του ΤΕΕ απέχουν από τις αρχές Ιανουαρίου από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών του κράτους με τεχνικό αντικείμενο, όπως Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων, Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών κλπ.

 

Από τη Μεγάλη Δευτέρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναστείλει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προχωρήσουν οι διοικητικές πράξεις και γενικά οι εργασίες που περιλαμβάνουν υπογραφή μηχανικού.

 

Στα πλαίσια αυτά οι εργολήπτες της περιοχής, σήμερα Τρίτη 26-4-2016, παρουσία εκπροσώπων του ΤΕΕ-ΑΜ, της ΕΕΤΕΜ και των Συνδέσμων Εργοληπτών Νομών Καβάλας και Δράμας  απείχαν από δύο δημοπρασίες σε Καβάλα και Δράμα αντίστοιχα, ως εξής :

 

Καλούμε την Κυβέρνηση έστω και την ύστατη στιγμή να αποσύρει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, να λάβει σοβαρά τα αναλογιστικά στοιχεία που καταθέσαμε και να εκκινήσει ένα  νέο και ουσιαστικό διάλογο.