H Λαϊκή Συσπείρωση Καβάλας με ανακοίνωση της τονίζει την αντίθεση της με την απόφαση της διοίκησης του Δήμου Καβάλας, να ιδρύσει έναν αναπτυξιακό οργανισμό για τον Δήμο, αναφέροντας πως ο οργανισμός αυτός θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και θα εκχωρεί δημοτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Η διοίκηση του δήμου, καθυστερημένα ομολογουμένως σε σχέση με άλλους που ξεκίνησαν αμέσως μετά την ψήφιση σχετικού νόμου, αποφάσισε να κάνει το «άλμα» στη λειτουργία του δήμου, συστήνοντας «Αναπτυξιακό Οργανισμό», υλοποιώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης της ΝΔ με τον ν. 4674/2020, με τον οποίο αφού καταργήθηκαν παλιές αμαρτωλές Α.Ε., νομικά πρόσωπα κ.τλ. των δήμων, θεσμοθέτησε νέες Α.Ε. με τον τίτλο «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί», επιδιώκοντας να «μαζέψει» τους διαχειριστικούς φορείς υλοποίησης όσον αφορά ευρωενωσιακακά και  εθνικά κονδύλια, τον κατακερματισμό κονδυλίων και έργων  με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.

 

Ο συγκεκριμένος νόμος, συνολικά οι παρεμβάσεις στην Τ.Δ., στοχεύουν στο να περάσει το «επιτελικό» αστικό κράτος σε επόμενη φάση αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, που προωθούνται από την Ε.Ε. και χρειάζεται το κεφάλαιο, με την ακόμα μεγαλύτερη διασύνδεση των ΟΤΑ με τους επιχειρηματικούς ομίλους.

 

Άλλωστε στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου νόμου σημειώνεται ότι είναι «επιβεβλημένη μετεξέλιξη» ανώνυμων αναπτυξιακών εταιρειών και νομικών προσώπων των ΟΤΑ που καταργήθηκαν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκτέλεση «αναπτυξιακών» προγραμμάτων των ΟΤΑ.

 

Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της διοίκησης για τη δημιουργία του Α.Ο.,  οι δημοτικές αρχές αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο για να προχωρούν σε ιδιωτικοποιήσεις δημοτικών υπηρεσιών, να αξιοποιούν τα κονδύλια για επενδύσεις προς όφελος των μεγάλων ομίλων, ενώ θα προκύψει και αποφασιστικό χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. 

 

Με τον αναπτυξιακό οργανισμό θα έχουμε και στο δήμο μας τη συγκέντρωση σε μεγαλύτερους «παίχτες» των κρατικών επενδύσεων και των δημοτικών φόρων.

 

Για τους σκοπούς του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Α.Ο.) στο καταστατικό που μας κοινοποιήθηκε αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, χωρίς να γίνεται αναφορά στο ελάχιστο για λαϊκές ανάγκες:  «….προώθηση επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης…., αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος…,  αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας….,  στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως δράσεων αγροτικού τουρισμού…,  διαχείριση των αποβλήτων…, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής…., προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων….».

 

Συγκεκριμένα θα αρκεί μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για να εκχωρηθεί οποιαδήποτε δημοτική υπηρεσία στους ιδιώτες. 

 

Το τι θα επιλέγεται κάθε φορά να εκχωρηθεί θα εξαρτάται από το καταστατικό του Οργανισμού, που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί.

 

 Σήμερα στη πρώτη γραμμή για ιδιωτικοποιήσεις, με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, οι πολεοδομίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η καθαριότητα κ.α..

 

Πρέπει να σημάνει συναγερμός στους εργαζόμενους στο δήμο, στο σύνολο του Καβαλιώτικου λαού. Να γνωρίσουν τι επιχειρεί η διοίκηση να υλοποιήσει με τον «Αναπτυξιακό Οργανισμό – Επιχείρηση», στη ρότα της κυβέρνησης της ΝΔ και της Ε.Ε.

 

Το σωματείο ΟΤΑ να προχωρήσει σε αγωνιστική απάντηση, συντονίζοντας  τη δράση του με τα αγωνιστικά σωματεία της πόλης, ώστε να μην περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η μαύρη αναδιάρθρωση που στόχο έχει σε τοπικό επίπεδο ένα μικρό επιτελικό κράτος που θα λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια, χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασία.

 

Και για αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση την Κυριακή των εκλογών με την ενίσχυση του ΚΚΕ.”