Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θεοδώρου Καβαλιώτου από τις 27 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου, λόγω της εκτέλεσης του έργου "Επέκταση Χαλύβδινου Δικτύου, Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης”.

 

 

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

“Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θεοδώρου Καβαλιώτου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου "Επέκταση Χαλύβδινου Δικτύου, Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης στην Καβάλα (27/5 - 8/6/24)

 

Λόγω της εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεοδώρου Καβαλιώτου, μεταξύ των οδών Γαλλικής Δημοκρατίας και Λύδας. 

 

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου 2024, θα γίνουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

 

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Θ. Καβαλιώτου, στο τμήμα από την οδό Γαλλικής Δημοκρατίας έως την οδό Λύδας 

 

Διακοπή κυκλοφορίας στη Θ. Καβαλιώτου, έως τη συμβολή της με την οδό Λύδας. 

 

Κατά το διάστημα της διακοπής κυκλοφορίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και την κίνηση των οχημάτων.”