Την ανησυχία του εκφράζει με επιστολή του στο KavalaNews.gr κάτοικος Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νεκροαφείο της περιοχής.

 

Επισημαίνει ότι το νεκροταφείο είναι δίπλα σε σπίτια και αυλές όπου παίζουν παιδιά.

 

Συγκεκριμένα στην επιστολή του αναφέρει:

 

Σας γνωστοποιώ ότι το νεκροταφείο στο Ορφάνι Καβάλας του Δήμου Παγγαίου βρίσκεται εντός του χωριού και περιμετρικά δυο τοίχοι χωρίζουν το εσωτερικό του νεκροταφείου από τις αυλές κατοικημένων  οικιών όπου ζουν κι παίζουν ανήλικα παιδιά.

 

Επίσης δεν έχει άλλον χώρο προς επέκταση, δεν προσφέρεται  για τον ενταφιασμό άλλων πτωμάτων. Σας εφιστώ την προσοχή πως ειδικά μετά τον covid-19, πολλά πτώματα δεν έχουν   αποσυντεθεί κι συνεχίζουν να  ενταφιάζουν  τα νέα  πτώματα πάνω από τα παλιά. Και έτσι είμαστε επιρρεπής σε μολύνσεις και παθογόνους οργανισμούς.

 

Σας γνωστοποιώ ότι δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο οστεοφυλάκιο, που δεν  περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών..

 

Τα οστά φυλάσσονται σε αυτόν τον τοίχο, καθόλου γερό και μη συντηρημένο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σπάσει ο τοίχος κι να χυθούν τα οστά κάτω. Υπάρχου  κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

 

Σας γνωστοποιώ  ότι μεταξύ του χωριού και του κοιμητηρίου δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου και προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος.

 

Σας γνωστοποιώ πως δεν έχει γίνει έλεγχος στο κοιμητήριο αυτό από την Υγειονομική Υπηρεσία και ούτε έχει εγκριθεί  από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

 Βάση της Υπουργική Απόφασης  Α5/1210/1978 - ΦΕΚ Β-424/10-5-1978 Περί όρων για ίδρυση κοιμητηρίων

 

Έχοντες υπ’ όψει:

α)Το Π.Δ.544/1977, «περί οργανώσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».

β)Τον Α.Ν.2520/1940, «περί Υγειονομικών Διατάξεων»,

γ)Τον Α.Ν.445/1968, «περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών».

δ)Τον Α.Ν.582/1968, «περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων».

ε)Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αριθ.3930/1977,  και κατά το Άρθρο 2.

Όροι για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίων.

 

1. Η ίδρυση νέων κοιμητηρίων ή η επέκταση των παλαιών εκτελείται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Α.Ν.582/1968.

 

2. Η προβλεπομένη από το άρθρο 1, παρ.2 του παραπάνω νόμου Επιτροπή, γνωματεύει για τη θέση, την έκταση, τη φύση του εδάφους και την εκπλήρωση γενικά των υπόλοιπων όρων, που ορίζονται από την παρούσα διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ίδρυση ή την επέκταση των κοιμητηρίων.

 

 Το Άρθρο 3. 

 

Θέση.

 

Κοιμητήρια, που ιδρύονται ή επεκτείνονται, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από το άκρο του εγκεκριμένου σχέδιου πόλεως και 100 μ. από μεμονωμένες κατοικίες. Επίσης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μ. από φρέατα και 50 μ. από πηγές πόσιμου νερού και οπωσδήποτε να μη δημιουργούν κίνδυνο ρυπάνσεως ή μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντα, που τροφοδοτεί τα φρέατα ή τις πηγές…Τα κοιμητήρια πρέπει να βρίσκονται σε καλά αεριζόμενες θέσεις και οι άνεμοι, που επικρατούν, να μην έχουν κατεύθυνση προς τις γειτονικές κατοικημένες περιοχές.

 

Παραβιάζεται εξολοκλήρου το Άρθρο 3

 

Παραβιάζεται επίσης και το Άρθρο 5, Άρθρο 7 παρ. 3. , το Άρθρο 11 και το Άρθρο 18 της Υπουργικής απόφασης.

 

Παραβιάζεται και από  το Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 190

 

Παρακαλώ όπως κάθε αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει το κοιμητήριο ώστε οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς.

 

Αναμένω για τις ενέργειες σας, επιφυλασσόμενη παντός δικαιώματος μου.