Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αλαμάνας, για μικρό τμήμα της στη συμβολή της με την οδό 7ης Μεραρχίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης παροχετευτικού αγωγού φυσικού αερίου (κάθετη τομή επί της οδού).

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 07:30 έως 17:30, μόνο γι’ αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, να ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 

- Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί τμήματος της οδού.

 

- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν επί τμήματος της οδού.