Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοινομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, διοργανώνει την Παρασκευή 19/2 :18.30 - 21.00 και το Σάββατο 20/2 : 9.00 -14.30 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LUCY - ΚΑΒΑΛΑ το 6ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Νομικής τεκμηρίωσης κοινωνικοοικονομικών θεμάτων με αντικείμενο "Επιχειρηματικές και Ηλεκτρονικές Συναλλαγές"

ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου