Ανοιχτό διαγωνισμό για την εκπόνηση της πρώτης φάσης των μελετών με αντικείμενο τη χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης προκήρυξε σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου ο ΟΣΕ. Με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών τις αρχές Απριλίου ο ΟΣΕ αναζητά 2 αναδόχους για την εκπόνηση τριών προκαταρκτικών μελετών καθώς και την επιλογή ενός αναδόχου για την προμελέτη του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 3.799.981,12 € (χωρίς Φ.Π.Α 23%.)

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη