Η ΔΕΔΑ από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, δίνει φυσικό αέριο στην Καβάλα και ενημέρωσε τους πολίτες για τον τρόπο χορήγησης του, σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο Καβάλας.

 

Ήδη έχουν υποβληθεί 400 αιτήσεις για φυσικό αέριο κι έχουν υπογραφεί 70 συμβόλαια μετά από τη σχετική αυτοψία στα ακίνητα.

 

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι συνδέσεις.

 

Το πρωί της Τετάρτης εγκαινιάστηκε και το βανοστάσιο απέναντι από την παλιά στρατολογία στο Περιγιάλι.