Να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια δουλειά αντίστοιχη των προσόντων τους θέλουν οι νέοι της Καβάλας, σε ποσοστό 65% σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε και η οποία προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα ευρήματά της.

 

Μόλις το 20% των νέων της περιοχής δηλώνουν ότι δεν θέλουν να αποχωριστούν τον τόπο τους και την οικογένειά τους.

 

Οι απογοητευτικοί αυτοί αριθμοί έγιναν γνωστοί στη διάρκεια παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας που διενήργησε η εταιρία Palmos Analysis στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος.

 

Ο διευθυντής ερευνών της εταιρίας Palmos Analysis Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης παρουσίασε αρκετά στοιχεία της έρευνας που περιγράφουν τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία της τοπικής ανεργίας.

 

Τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι για να καλύψουν τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες.

 

Μόνο το 8% των ανέργων του ΟΑΕΔ καταφέρνουν να βρουν δουλειά ενώ τα σεμινάρια ή τα προγράμματα κατάρτισης που κατά καιρούς γίνονται, αποδεικνύεται ότι δεν εξασφαλίζουν σχεδόν ποτέ εργασία σε αυτούς που τα παρακολουθούν.

 

Στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ, ο νομός Καβάλας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό νέων ανθρώπων (89%) οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

 

Την ίδια ώρα, όμως, το 65% των νέων δεν διαθέτουν εργασιακή κατάρτιση και οι περισσότεροι επιλέγουν να απασχοληθούν στην οικογενειακή επιχείρηση, αν υπάρχει, με αποτέλεσμα να μην αποκτούν εμπειρία.

 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η «μαύρη εργασία» παραμένει στην περιοχή της Καβάλας σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 28%.

 

Επίσης, ένα 40% των νέων δηλώνει ότι εργάζεται περιστασιακά ενώ το 53% δηλώνει ότι εργάζεται με ημιαπασχόληση (part time). 

 

Δείτε παρακάτω γραφήματα άλλης έρευνας που παρουσιάστηκε πριν από ένα περίπου χρόνο από την εφημερίδα "Καθημερινή" και τέρμα κάτω στην τελευταία φωτογραφία στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα "Ημερησία" σχετικά με την ραγδαία αύξηση Ευρωπαϊκών Βιογραφικών Σημειωμάτων που συμπλήρωσαν οι Έλληνες.