Ανάλογες με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου είναι και οι αντιμισθίες των δημάρχων, αντ/ρχων και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων.

 

Συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων των οποίων ο πληθυσμός είναι πάνω από 100.000 πολίτες, αμείβονται με το ποσό των 4.275 ευρώ.

 

Οι αντιδήμαρχοι αμείβονται με 2.137 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου με 900 ευρώ.

 

Το ίδιο ποσό με τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων λαμβάνουν και οι περιφερειάρχες, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες λαμβάνουν το ποσό των 3.206 ευρώ.

 

Σους δήμους στους οποίους ο πληθυσμός είναι από 20.000 έως 100.000, η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420 ευρώ, του αντιδημάρχου στα 1.710 ευρώ ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει μηνιαίως 720 ευρώ.

 

 

Σε δήμους κάτω από 20.000 κατοίκους για τον δήμαρχο είναι 2.565 ευρώ, για τον αντιδήμαρχο 1.282, ενώ για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 540 ευρώ.

 

Τι ισχύει στην Π.Ε. Καβάλας

 

Στην Π.Ε Καβάλας, οι αντιμισθίες των δημάρχων, λόγω του ότι, ο πληθυσμός των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου και Νέστου (σύμφωνα με την απογραφή του 2021 είναι άνω των 20.000 και κάτω των 100.000) είναι στα 3.420 ευρώ μηνιαίως, ενώ της Θάσου που είναι κάτω των 20.000, η αντιμισθία του Δημάρχου θα είναι 2.565 ευρώ μηνιαίως.